Nhảy đến nội dung

vận tải

Vận tải đường bộ là gì

Vận tải đường bộ là gì?

Vận tải đường bộ là quá trình vận chuyển hàng hóa từ nơi này sang nơi khác bằng cách dùng các phương tiện di chuyển trên đường bộ như: xe tải, xe bồn, xe container, rơ moóc, xe ô tô, mô tô 2 hoặc 3 bánh, v.v…

Xem thêm

Hotline: 0868 582 556