Nhảy đến nội dung

logistics VN

Những yếu tố cần thiết giúp doanh nghiệp Logistics cất cánh

Những yếu tố cần thiết giúp doanh nghiệp Logistics cất cánh

Logistics đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế một quốc gia. Ngoài yếu tố quan trọng là con người, công nghệ là lợi thế cạnh tranh then chốt trên thị trường cạnh tranh này. Sự xuất hiện của các xu thế công nghệ mới như IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, dữ liệu lớn, robot và tự động hóa, thực tế tăng cường (AR)... đang và sẽ tác động tới logistics.

Xem thêm

Hotline: 0868 582 556