Nhảy đến nội dung

Tháng 3 2020

Bác bỏ tin tăng giá học lái xe lên 30 triệu

Bộ Giao thông Vận tải bác bỏ tin tăng học phí đào tạo lái xe lên 30 triệu đồng

Vụ trưởng Vụ Phương tiện và người lái (Bộ GTVT) khẳng định tin học phí đào tạo lái xe lên 30 triệu đồng là hoàn toàn không có cơ sở và không chính xác.

Từ năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu việc sát hạch để cấp Giấy phép lái xe phải thực hiện theo đúng nội dung trong Thông tư số 38

Xem thêm

Hotline: 0868 582 556